Radio Antsiva 97.6 FM

Profil

Ny Radio Antsiva izay azonao henoina ao amin'ny maridrefy 97.6 FM dia onjam-peo ahitanao karazam-pandaharana maro, ary hahenoinao ireo gadon-kira isan-karazany. Eo ihany koa ny fampahalalam-baovao, ireo ady hevitra momba ny resaka maro ary ny fanadihadiana samihafa.

Slogan

La Radio Évènement

Programmes Principaux
  • L'intégral ou Ranoray
  • Andriambavilanitra
  • Torohevitra Manasoa Anao Ity
  • Tia Manhandro
  • Rotsirotsin'ny Antsiva
DJs Principaux
  • Michel Ralibera
  • Hoby N. Barijaona
Contact
enceinte SITRAM Ankorondrano , 101 Antananarivo, Madagascar
Montrer plus Montrer moins

Tous les commentaires